brzask.serwis

Temat: Do Piotra II-dokończenie tem.11500
" />Może wytłumaczę tak, jak ja to robię.Różnice kursowe podatkowo rozliczam w ciagu roku obrotowego na bieżąco,a mam ich trochę,np.od zapłat za FV od kontrahentów(to jest naprostsza sprawa),od środków pieniężnych na r-ku bank.dewizwym,od spłat kredytów i jeszcze parę .W ciągu roku nie ma problemu.Na koniec roku ,wyceniam je bilansowo i księguję w koszty i przychody,ale te niepodatkowe,przejściowo.W nastepnym roku przeksięgowuję,a właściwie stornuję z powrotem na konta.Natomiast,jeśli chodzi o RZiS ,to w rachunek ten wchodzą koszty i przychody z różnic kursowych,te zrealizowane,czyli podatkowe i ogólnie wyliczony zysk ,wchodzi do bilansu,(to ja wiem).........I tak ,jak piszesz Piotrze II - ja tak robię, dokładnie.Pod datą 31.12 na PK wycenione różnice właśnie księguję na te wspomniane moje wydzielone konta,ale tylko do początku następnego roku.Chodzi mi o to,że te wirtualne kwoty jak nazwałeś, trzymane do 1-go stycznia następnego roku,(moment księgowania odwrotnego),nie pozwalają mi zamknąć bilansu.....Może muszę przeksięgować na wynik finansowy,jak to robię ze wszystkimi kosztami i przychodami,ale wtedy wynik finansowy w bilanie nie będzie sie równał wynikowi w RZiS............I tak podobnie z darowiznami i kosztami NKUP....... ,Jak mam to wyksięgować ,aby wyniki fin.były takie same w bilansie i RZiS ?... PROSZĘ O POMOC.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=11975Temat: Spółka z. o.o.
" />Aga! Tak, mam założone jedno konto "410", na którym księguję wszystkie koszty które nie są kup. W programie mam opcję, która automatycznie zmniejsza koszty podatkowe o tą wartość. Z tego względu w rachunku zysku i strat koszty sa większe niż w deklaracji
CIT-2 (o konta 410 knkup). Na koniec roku konto to na równi z innymi kontami kosztowymi przenosi się na wynik finansowy (860), a więc koszty te obniżają zysk lub powiększją stratę bilansową. Z tego powodu występuje rozbieżność między CIT-8 a wynikiem finansowym (bilansowym). Jak widzisz konto wyzerowało się. A Wspólnicy otrzymają mniejszą dywidendę lub będą mieli większą stratę, czyli z własnego zysku (kapitału) zapłacili za te wydatki, ktore nie udokumentowali fakturami, podobnie jak w S.C. Jawnej czy osoby fizyczne. Jeżeli chcesz być bardzo dokładna, to w sytuacji, gdy koszty nkup dotyczą różnych rodzajów kosztów, np. usługi , materiały, wynagrodzenia, reklama itp. to na koniec roku, aby mieć właściwą kwotę na tych kontach, należy dokonać przeksięgowania z konta "410" na właściwe konto (grupujące ten rosdzaj kosztow). Jezeli Ciebie, te wyjaśnienia zadowalają, to również ja jestem zadowolony. Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4815


Temat: Jak zaksięgować koszty niepodatkowe - (CIT-2) ??? ???
" />W księgach rachunkowych księgujemy wszystkie wydatki, ale niektóre nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jaką technikę można zastosować, aby na podstawie ksiąg łatwo wyliczyć CIT-2 ?

Firma prowadzi zespól 4 i 5.
Wszystkie koszty księgowane są na "4" a potem księgowanie równoległe:
5xxxx WN i 490 MA lub (6xxxx) MA koszty rozl. w czasie.

W takiej sytuacji stroma MA 490 daje sumę kosztów od początku roku, które można byłoby wpisać do deklaracji. Ale trzeba odjąć te tzw NKUP. Gdzie je księgowac ? Jak robią to inni ?

Czy np. po zaksięgowaniu dokumentu, gdzie wystąpił koszt niepodatkowy, zaksięgować na 5xxxx i 490 i odrazu 490 WN i jakieś konto inne np. w zespole 7 zastosować konto: "koszty nie stanow.kup", które to będzie trzeba przenieść na koniec roku na konto 860 "Wynik finansowy" ? Nie, Chyba żle myślę. Pomóżcie proszę. Zastosowanie jakiejś dobrej techniki jest ważne. Z Vatem jest łatwiej, bo mamy rejestry, ale kiedy przyjdzie kontrola z dochodowego, zapyta jak wyliczono podatek (zaliczkę).

Będę wdzięczny za pomoc.

Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18939


Temat: Jak zaksięgować koszty niepodatkowe - (CIT-2) ??? ???
" />Ja pracuję na programie księgowym RAKS, który ma opcję przyporządkowania konta do KUP i NKUP. Zakładam oddzielne konto dla NKUP, co pozwala mieć bieżacy wynik finansowy bilansowy, rzeczywisty rachunek zysków i strat, bo wydatki NKUP też są kosztem obniżającym wynik finansowy (bilansowy). Drukowana deklaracja CIT-2 z programu komputerowego nie zawiera koszów NKUP, ponieważ sam program to zabezpiecza. Jeżeli rodzaj i ilość NKUP jest znaczna, to do każdego rodzaju kosztów (np. materiały, usługi, amortyzacja, płace, finansowe), można założyć oddzielne konta. W małej firmie, gdzie tych kosztów jest mało, zakładam tylko jedno konto np. 410 na którym księguję wszystkie NKUP. Na koniec roku, saldo tego konta równe jest różnicy pomiędzy wynikiem finansowym - ksiegowym i podatkowym, co wykazujemy w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18939